O spółce

Zdrowit Spółka Akcyjna z siedzibą w Bytomiu, przy ul. Siemianowickiej 84, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000704305, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 1 197 432 zł.

REGON: 368775581 | NIP: 5272827710

Dematerializacja akcji

Na podstawie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) najpóźniej do 31.12.2020 r. należy złożyć w spółce wszystkie papierowe dokumenty własności akcji aby mogły być przekształcone w formę elektroniczną. Moc obowiązująca dokumentów akcji wydanych przez spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 stycznia 2021 r.

Złożenie dokumentów akcji w spółce odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.

Więcej informacji w sprawie dematerializacji akcji można uzyskać:

Tel. +48 783 949 142
Email: zarzad@zdrowit.com

Rejestr akcjonariuszy

Uchwała o wyborze podmiotu uprawnionego do prowadzenia rejestru akcjonariuszy

Walne zgromadzenie

20.01.2020

Zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy

Wezwania akcjonariuszy

10.02.2021

PIĄTE WEZWANIE AKCJONARIUSZY ZDROWIT S.A. DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI W SPÓŁCE

15.01.2021

CZWARTE WEZWANIE AKCJONARIUSZY ZDROWIT S.A. DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI W SPÓŁCE

24.12.2020

TRZECIE WEZWANIE AKCJONARIUSZY ZDROWIT S.A. DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI W SPÓŁCE

04.12.2020

DRUGIE WEZWANIE AKCJONARIUSZY ZDROWIT S.A. DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI W SPÓŁCE

18.11.2020

PIERWSZE WEZWANIE AKCJONARIUSZY ZDROWIT S.A. DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI W SPÓŁCE

Telefon

+48 783 949 142

Wyślij wiadmość

Polityka prywatności